Hipnotizirani možgani

author: Jasmina Markovič Božič, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana
published: April 18, 2018,   recorded: March 2018,   views: 769
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Hipnoza je definirana kot stanje zavesti z usmerjeno pozornostjo, zmanjšano zunanjo zavestnostjo in povečano sugestibilnostjo. Medicinska hipnoza je nefarmakološka metoda s številnimi koristnimi učinki za zmanjšanje stresa in drugih težav povezanih z operacijo ali posegom. Hipnosedacija je kombinacija sedacije, področne anestezije in hipnoze kot terapevtske komunikacije, ki jo uporabljamo pri nas za možganske operacije v budnem stanju (awake neurosurgery).

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: