Zakaj (ne) potrebujemo krize?

moderator: Hana Hawlina, Laboratorij za kognitivno nevroznanost, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
panelist: Tanja Lesničar-Pučko
panelist: Matej Černigoj, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
panelist: Gorazd Kovačič, Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: April 13, 2017,   recorded: March 2017,   views: 1175
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Spraševali se bomo, zakaj se na različnih področjih namesto z neprestanim napredkom soočamo s takšnimi in drugačnimi krizami. So morda nujno potrebne za delovanje posameznika in družbe? Se lahko prek njih razvijamo? Kateri dejavniki vplivajo na to, ali bodo spremembe - ki jih kriza kot porušeno ravnovesje zahteva - situacijo izboljšale ali poslabšale? Pogovarjali se bomo o vplivu krize na mišljenje in vedenje posameznika - zakaj smo v času krize bolj nagnjeni h ksenofobiji, avtoritarnosti in ekstremnim stališčem? Ali nas takšni odzivi vodijo v začaran krog še globlje krize in kako se odzvati, da jo čim uspešneje prebrodimo? Kakšno vlogo pri oblikovanju, vzdrževanju in razreševanju kriz imajo mediji? V razpravi se bomo nanašali na aktualne dogodke, kot so begunska kriza in volitve v ZDA.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: