Borderline osebnostna motnja

author: Valentina Prevc, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
author: Vesna van Midden, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: April 18, 2016,   recorded: March 2016,   views: 1344
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Mladi člani Sinapse so pod mentorstvom Vida V. Voduška pripravili kratke predstavitve doživljajskih svetov oseb, ki trpijo za najbolj tipičnimi duševnimi motnjami. Poskusili bodo ponuditi vpogled v različne življenjske zgodbe ljudi, ki se skozi svojevrstne izkustvene prizme spopadajo z obče-človeškimi izzivi.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: