Shizofrenija, doživljanje sebe in eksistencialna tesnoba: mostovi neumeščenosti

author: Borut Škodlar, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
published: April 18, 2016,   recorded: March 2016,   views: 2319
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Borut Škodlar, psihiater in psihoterapevt, bo govoril o glavnih potezah subjektivnega izkustvenega sveta oseb z motnjami shizofrenskega spektra, pri tem pa bo skušal po poti eksistencialističnega pojma Angst (tesnobe) pokazati na pomembne vzporednice teh potez z univerzalno človeško (ne)umeščenostjo v svetu z drugimi ljudmi ter polnim vprašanj o (lastni) vrednosti in smislu.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: