Raznovrstnost notranjih svetov: pripovedi z robov spektra - pogovor z občinstvom

panelist: Mina Paš
panelist: Valentina Prevc, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
panelist: Vesna van Midden, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
panelist: Nika Vrabič, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
panelist: Rok Jagodič, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
panelist: Sandra Mihelič Jaidzeka, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
panelist: Klara Širca, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
panelist: Daša Kocjančič, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
panelist: Matej Perovnik, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
moderator: Vid V. Vodušek, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
published: April 18, 2016,   recorded: March 2016,   views: 1523
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Mladi člani Sinapse so pod mentorstvom Vida V. Voduška pripravili kratke predstavitve doživljajskih svetov oseb, ki trpijo za najbolj tipičnimi duševnimi motnjami. Poskusili bodo ponuditi vpogled v različne življenjske zgodbe ljudi, ki se skozi svojevrstne izkustvene prizme spopadajo z obče-človeškimi izzivi.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: