Eno z vsem: okrogla miza o mističnih izkušnjah

panelist: Urban Kordeš, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
panelist: Igor Škamperle, Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
panelist: Jurij Bon, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
moderator: Nastja Tomat
published: April 18, 2016,   recorded: March 2016,   views: 1534
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ste že slišali za ljudi, ki med meditacijo izkušajo občutja zlitosti z okoljem – zatrejo del sebe, ki mu pravijo Jaz, in postanejo eno z univerzumom? Nekomu, ki dni ne preživlja ob mantrah, meditaciji ali molitvi, so koncepti, ki se pojavljajo v religioznih in duhovnih praksah, pogosto nejasni. Skrivnostnost mističnih in religioznih izkušenj k razmišljanju spodbuja tako znanstvenike, ki želijo k preučevanju tematike pristopiti sistematično in objektivno, kot posameznike, ki jih presune subjektivno doživljanje nečesa, kar je višje, močnejše, nadzemeljsko. Kako bi si razlagali izkušnjo našega meditativnega človeka iz prvega odstavka – je to izkrivljena zaznava, simptom epileptičnega napada ali stik z višjo silo? Znanost bo ponudila več odgovorov, pojavlja pa se vprašanje, ali je pristojna za preučevanje mističnih izkušenj, sploh če ne upošteva izkustvenega vidika. Kolikšen del mističnega izkustva je univerzalen ter kolikšen pogojen s kulturnim okoljem in obratno – v kolikšni meri so in bodo mistična izkustva šamanov, vernikov ter subkultur, kot so hipiji, oblikovala okolje? Kako sploh opredeliti mistična in religiozna izkustva – je lahko takšno izkustvo že občutek povezanosti z naravo med sprehodom v gozdu?

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: