O “normalnih” možganih: pestrost živčevj­a

author: Blaž Koritnik, Inštitut za klinično nevrofiziologijo, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana
published: April 18, 2016,   recorded: March 2016,   views: 1171
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Eni so težji, drugi malo lažji. Lahko so bolj ali manj nagubani. Čisto vsi pa se med seboj razlikujejo. Makroskopske razlike v zgradbi možganov pa so le del pestrosti živčevja - možgani se razlikujejo tudi v genetski zasnovi, vrsti živčnih prenašalcev in receptorjev, povezavah in sinapsah med živčnimi celicami. Ali torej obstajajo “normalni” možgani? Ali ta pestrost, ki je posledica evolucije, širi oziroma presega meje normalnega?

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: