Tadej Slabe
homepage:http://izrk.zrc-sazu.si/sl/sodelavci/tadej-slabe-sl#v
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Slovensko:
Tadej Slabe je znanstveni svetnik Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU in profesor področja Krasoslovje na Univerzi v Novi Gorici.
Od leta 1986 je zaposlen na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU, od leta 1995 pa je njegov predstojnik. Od leta 1999 je nosilec osrednjega krasoslovnega programa Raziskovanje krasa. Tvorno sodeluje pri vsebinskem in organizacijskem razvoju domačega in mednarodnega krasoslovja. Je eden pobudnikov in ustanoviteljev prvega in edinega študija krasoslovja.
Dognanja o nastanku in razvoju jamskih skalnih oblik ter pomenu jamskega skalnega reliefa kot sledi razvoja jam je strnil v knjigi Cave Rocky Relief (1995). Raziskave je razširil tudi na kraško površje. Je soavtor knjig: Classical Karst (1997), South China Karst I (1998), Evolution of Karst (2002) in Sinkholes and subsidence: karst and cavernous rocks in engineering and construction (2005). Je sopobudnik, sourednik in soavtor knjig Kraški pojavi, odkriti med gradnjo slovenskih avtocest (2007) in Karst rock features, Karren sculpturing (2009) ter South China Karst 2 (2011) in nove zbirke Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu.
Proučeval je tudi kitajski, avstralski, iranski, tihomorski japonski, vietnamski, kubanski ruski in brazilski kras ter kras Združenih arabskih emiratov.
Sodeluje pri načrtovanjih posegov v kras in njegovem varovanju. Vodi krasoslovno spremljavo gradnje slovenskih avtocest.
Je član uredniškega odbora znanstvene revije Acta Carsologica, madžarske krasoslovne revije Karst Development in brazilske Tourism and Karst Areas.
Je visokošolski učitelj na podiplomskem študijskem programu Krasoslovje na Univerzi v Novi Gorici in na Fakulteti za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem.
Za svoje raziskovalno delo na Kitajskem in povezovanje krasoslovcev je prejel kitajsko nagrado Friendship with Yunnan Award in za prispevek k mednarodnemu krasoslovju nagrado združenja ameriških krasoslovcev Karst Waters Institute (ZDA). Je pobudnik in ustanovitelj mednarodne Krasoslovne akademije, ki bo učinkovito povezala krasoslovce s celega sveta.

English:
Tadej Slabe is Research Advisor of ZRC SAZU and Professor for karstology. Since 1986 he is employed at the Karst Research Institute ZRC SAZU, and since 1995 its head. He is holder of the main Slovene karstological program Karst Research and he is planning development of complex karstology. He is co-founder and professor at Karstology graduate study program at the University of Nova Gorica and at the Faculty of Humanities Koper, University of Primorska.
He summed up the results of origin and development of cave rock features and the importance of cave rock relief as a trace of speleogenesis in the book Cave Rocky Relief. Later he widened researches to the karst surface. He states that rock features are an important trace of karst phenomena formation and karst development. He takes part in planning the interventions in karst and at its protection. He runs the karstological control of the Slovene motorways construction. He is co-author of the books Classical Karst (1997), South China Karst 1 (1998), Evolution of Karst (2002), Sinkholes and Subsidence (2005) and Karst features, discovered during motorway construction on Slovene karst (2007) and co-editor of the book Karst Rock Features • Karren Sculturing (2009) and South China Karst 2 (2011) and new series Karstology in Development Chalenges on Karst (2011, 2012).
He is member of the Acta carsologica, Karst Development and Tourism and Karst Areas Editorial boards. He was in charge of several international projects. For his research work in China he was awarded the Chinese prize Friendship with Yunnan and for his contribution to international karstology the award of the Karst Waters Institute (USA).


Lectures:

promotional video
flag Karst research
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
2852 views
  promotional video
flag Raziskovanje krasa
as author at  PRO(MO)GRAM - predstavitveni filmi raziskovalnih programov / promotional videos of research programs,
2658 views
interview
flag 40 let Inštituta za raziskovanje krasa | 40th anniversary of the Karst Research Institute
as interviewee at  Sadovi znanja - Izobraževalna TV oddaja | Gains of knowledge - educational TV series,
together with: Primož Tomaž Sark (interviewer), Martin Knez (interviewee), Janja Kogovšek (interviewee),
2568 views