Event: Academic Organisations » Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani » 57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2021 57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2021

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

SSJLK 2021 - Ljubljana   

57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2021

Položaj žensk v družbi, kulturi, na političnem, gospodarskem in socialnem področju se je v zadnjih stotih letih spremenil. Če so se nekdaj šolali zlasti moški, smo leta 2017 na podelitvi slovenističnih diplom, nagovorili izključno diplomantke. Ženske so tekom zgodovine premagovale številna neenakopravna razmerja, v katera so jih silile družbene okoliščine, a so si kljub izpostavljenosti slabšim možnostim, krivicam in poniževanjem postopoma izborile svoje mesto v družbi. Z družbeno angažiranostjo so dosegle, da uspešneje premagujemo predsodke o šibkosti spola in slabotnosti razuma – vse to je antično rimsko pravo pripisovalo ženskemu spolu. Današnje pravice in položaj žensk v družbi so rezultat tisočletnega boja na najrazličnejših področjih, boja izjemnih posameznic, ki so presegale povprečje in se borile z besedami, argumenti, zgledom.

57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture je potekal na daljavo v videokonferenčnem okolju Zoom. Več o dogodku na domači strani Seminar slovenskega jezika, literature in kulture

Categories
8 views, 26:53  
flagSlovenske pravljičarkeSlovenske pravljičarke
Milena Mileva Blažić, Kasilda Bedenk Milena Mileva Blažić, Kasilda Bedenk

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: