Kaj se dogaja s slovenščino?

author: Marko Stabej, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: July 31, 2020,   recorded: July 2020,   views: 185
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

To je preprosto vprašanje, a brez preprostega odgovora. Pogledi na slovenščino – tako na to, kaj vse in kakšna slovenščina sploh je, kot tudi na to, kakšna naj bi bila – so namreč tako med govorci in govorkami slovenščine kot tudi v sodobnem slovenskem jezikoslovju precej različni. Sodobne jezikovne prakse v slovenščini so zelo pestre, ne le v zasebnem sporazumevanju kot nekoč, temveč tudi v javnem, ne le pri govorjenju, temveč tudi pri pisanju. Mavrični spekter sodobne slovenščine sega od spreminjajočega se standardnega jezika do najrazličnejših z dvo- in večjezičnostjo zaznamovanih jezikovnih praks. Najprej se bomo posvetili dinamiki dogajanja, sprememb in razmerij v sodobnem slovenističnem jezikoslovju in slovenski jezikovni politiki, opredelili bomo vplive sodobne večjezičnosti na rabo in znanje slovenščine ter posebej predstavili zanimivo dogajanje v zvezi s slovenščino kot tujim jezikom. Predstavili in utemeljili bomo tezo, da je nadaljnja življenjska moč slovenščine odvisna od opolnomočenja njenih govork in govorcev. Za to opolnomočenje pa je potreben poseben jezikovnonačrtovalni okvir, ki zajema od dostopnosti kvalitetnega učenja jezika do dostopnosti kvalitetnih jezikovnih storitev, od ustreznega opisa sodobne slovenščine v vsej njeni raznovrstnosti do dostopnosti kvalitetnih in uporabnih jezikovnih virov, priročnikov in pripomočkov. Predstavili bomo del tega okvira, ki je že vzpostavljen, za konec pa si bomo skupaj poskusili predstavljati, kako bi ga lahko zgradili do konca.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 Telc Goethe, August 29, 2022 at 1:58 p.m.:

Das Telc Goethe-Zertifikat wird den Teilnehmern des Deutschkurses nach erfolgreich bestandener Prüfung verliehen.Kaufen Sie Telc-, Goethe-, Testdaf- und osd-Zertifikate online. wir stellen gültige b1, b2 c1 und a1 zertifikate ohne prüfung online aus. Deutsche Sprachzertifikate zum Verkauf online https://deutschsprachzertifikatkaufen...


Comment2 Spinner Tools, September 2, 2022 at 3:48 p.m.:

Very nice, indeed.
http://spinnertools.com/


Comment3 Joe Mama, September 2, 2022 at 3:52 p.m.:

In comparison to other nations, Slovenia does well across a range of well-being parameters according to the Better Life Index. Slovenia does better than the national average in terms of education, safety, and social ties. In terms of income and life happiness, it performs below average. Check out and <a href="https://www.youtube.com/watch?v=kDD4HCCxWM0">watch: https://youtu.be/kDD4HCCxWM0</a>


Comment4 Joe Mama, September 2, 2022 at 3:53 p.m.:

In comparison to other nations, Slovenia does well across a range of well-being parameters according to the Better Life Index. Slovenia does better than the national average in terms of education, safety, and social ties. In terms of income and life happiness, it performs below average. Check out and watch: https://youtu.be/kDD4HCCxWM0


Comment5 Deez Nuts, September 2, 2022 at 3:54 p.m.:

One of the safest nations in the world is Slovenia. Consequently, the atmosphere for living is good. Slovenians have a good quality of life and very low crime rates. Slovenia is also in a favorable geostrategic position.
https://www.youtube.com/watch?v=CLvXa...

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: