Raznolikost poetik v sodobni slovenski poeziji – trije primeri

author: Darja Pavlič, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: July 31, 2020,   recorded: July 2020,   views: 34
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Za slovensko poezijo že vsaj od leta 1980 velja, da v njej ni mogoče prepoznati vodilne literarne smeri. Ob odsotnosti skupnega označevalca se je uveljavilo prepričanje, da je glavna značilnost tega obdobja pluralnost poetik. Med najbolj prepoznavnimi so pesmi v prostem verzu, ki se navezujejo na romantično izročilo prvoosebnega izpovedovanja, v ospredje postavljajo osebna izkustva (pogosto v obliki spomina na pomembno doživetje) in s pripovedovanjem o njih konstruirajo identiteto lirskega subjekta. V predavanju se bom, po kratkem orisu tovrstne poetike, ukvarjala s tremi pesniškimi zbirkami, ki jih polegletnice izida (vse so izšle leta 2019) povezuje to, da se vsaka na svoj način oddaljuje od opisanega modela. Gre za naslednje pesniške zbirke: Pogovori z nikomer Braneta Senegačnika, Stigmatizacija Miklavža Komelja in Ljubav reče greva Nine Dragičević. Avtorji pripadajo trem različnim generacijam, oba pesnika sta tudi doktorja znanosti in sta objavila že vrsto knjig pesmi, medtem ko je Ljubav reče greva pesniški prvenec skladateljice in magistrice sociologije

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: