Urbanistični razvoj Ljubljane kot modernega mesta

author: Martina Malešič, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: July 31, 2020,   recorded: July 2020,   views: 29
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Predavanje bo predstavilo razvoj Ljubljane kot modernega mesta, z vpogledom v ključne mejnike, z opozorilom na pomembnejše urbanistične načrte, ki so urejali mesto, in na njihove formalne vzore, spremembe v fizičnem prostoru pa bo dodatno ilustriralo tudi z glavnimi urbanističnimi in arhitekturnimi spomeniki.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: