Event: Academic Organisations » Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani » 56. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (na daljavo), Ljubljana 2020 56. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (na daljavo), Ljubljana 2020

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

SSJLK 2020 - Ljubljana   

56. seminar slovenskega jezika, literature in kulture (na daljavo), Ljubljana 2020

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je dvotedenska prireditev, ki jo že od leta 1965 organizira Oddelek za slovenistiko (do leta 2002 kot Oddelek za slovanske jezike in književnosti) v prvi polovici meseca julija. Namenjena je tujim slovenistom, tudi slavistom – univerzitetnim učiteljem, znanstvenim delavcem, študentom pa tudi prevajalcem ter kulturnim in prosvetnim delavcem iz slovenskega zamejstva. Namen prireditve je udeležencem predstaviti najnovejša dognanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi ter posredovati in poglobiti njihovo jezikovno znanje in literarno ter kulturnozgodovinsko vedenje.

56. seminar slovenskega jezika. literature in kulture je potekal na daljavo v videokonferenčnem okolju Zoom. Več o dogodku na domači strani Seminar slovenskega jezika, literature in kulture.

Categories

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: