Prekmurje v sodobnem slovenskem romanu

author: Alojzija Zupan Sosič, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 23, 2019,   recorded: July 2019,   views: 27
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prekmurje je kot tema in dogajalni prostor prisotno v več sodobnih slovenskih romanih. V prispevku sem analizirala štiri romane Miška Kranjca in Ferija Lainščka: Povest o dobrih ljudeh in Mladost v močvirju ter Ki jo je megla prinesla in Ločil bom peno od valov. Prvega pisatelja sem izbrala zato, ker je Prekmurje zasidral v številne romane, drugega pa, ker je to pokrajino v najnovejšem slovenskem romanu največkrat tematiziral. Kranjec je v prvem romanu Prekmurje poimenoval svet ob Muri in ga prilagodil pravljični perspektivi, fantastičnosti in idealizirani lirizaciji, v drugem pa močvirje, upodobljeno z realističnimi podobami revnega, krutega in neperspektivnega področja. Tej radikalni dvojnosti se približujeta tudi Lainščkova romana: prvi roman se dogaja v močvirju, v katerem vlada boj med dobrim in zlim, drugi pa v svetu ob Muri, ki kljub realističnim podobam predvojne Murske Sobote poudari magično usodnost reke in pokrajine ter »Kranjčevo triado« dobrota-ljubezen-lepota.

See Also:

Download slides icon Download slides: ssjlk2019_zupan_sosic_slovenski_roman_01.pdf (927.3 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: