Prostor, čas in gibanje pri Srečku Kosovelu

author: Janez Vrečko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 23, 2019,   recorded: July 2019,   views: 30
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prispevek govori o temeljnih pojmih einsteinovske fizike, prostoru, času in gibanju, ki so jih najprej posvojili ruski konstruktivisti, za njimi pa jih je prevzel Kosovel. Hkrati je uporabil sferično zrcalo, da bi poudaril razliko med tradicionalno liriko in prostorskimi konsi kot poljem protigravitacijskega branja. Sferična geometrija s križanjem in ukrivljanjem premic namreč preseže evklidsko inženirsko skico v sami pesmi. Zgornji in spodnji del konsa, ki sta v sferičnem zrcalu deformirana (kljukast nos, rdeča krizantema), in osrednji avtocitatni del, ki je doživel pomanjšanje in preobrat na glavo, polemizirajo z načelom mimesis, z načelom vživetja in inspiracije ter z načelom avtonomije umetnosti.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: