Slovenščina: zorenje jezikovne skupnosti 1919–2019

author: Marko Stabej, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 23, 2019,   recorded: July 2019,   views: 32
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Kako se je spremenila slovenska jezikovna skupnost v zadnjih sto letih, odkar je zaživela v prvi obliki suverene državnosti slovenskega naroda pa do svoje sedanje podobe po skoraj tridesetletnem obstoju samostojne Slovenije in petnajstletnici njene vključenosti v Evropsko unijo? Lahko rečemo, da je slovensko govoreča skupnost v stotih letih dozorela? Razpravljamo o možnih merilih za zrelost neke jezikovne skupnosti; med resnimi kandidati za merila so prava mera jezikovne samozavesti, jezikovne odgovornosti in jezikovne previdnosti.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: