Slovenska narečja v spletnih aplikacijah

author: Vera Smole, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 23, 2019,   recorded: July 2019,   views: 34
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V prispevku bodo predstavljene tri spletne aplikacije, nastale s sodelovanjem Filozofske fakultete in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani: Slovenski narečni atlas (SNA), Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka (SSOLP), poudarek pa bo na Interaktivni karti slovenskih narečnih besedil (IKBN), v kateri že obstajajo besedila z opisom stare slovenske kmečke hiše, pripravlja se tudi nova stran z besedili dveh basni, namenjena mlajšim uporabnikom. Obravnavali bomo nekaj teh besedil in njihove narečne posebnosti na različnih jezikovnih ravninah.

See Also:

Download slides icon Download slides: ssjlk2019_smole_slovenska_narecja_01.pdf (1.5 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: