Rajko Nahtigal in snovanje znanstvenih ustanov na Slovenskem

author: Alenka Šivic-Dular, Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 23, 2019,   recorded: July 2019,   views: 26
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V prispevku je očrtano predstavljeno organizacijsko delo, ki slavista Rajka Nahtigala uvršča med najpomembnejše učenjake in kulturnike svoje dobe. Po prevratu leta 1918 je Nahtigal sodeloval pri ustanovitvi slovenske univerze – dotlej neuresničene točke nacionalnega programa – in spodbudil ustanovitev Znanstvenega društva za humanistične vede v Ljubljani, ki je pod njegovim predsedništvom kljub pomanjkanju sredstev izdalo pomembna dela in iz katerega je izšel filološko-historični razred prihodnje Akademije znanosti in umetnosti.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: