Sto let uprizarjanja Cankarjevih Hlapcev

author: Mateja Pezdirc Bartol, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 23, 2019,   recorded: July 2019,   views: 35
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V letu 2019 mineva 100 let od prve uprizoritve Hlapcev, ki jih je Cankar napisal že leta 1909, vse od takrat pa so doživeli številne interpretacije znotraj literarne vede ter raznolike uprizoritve. Čeprav je Cankar že ob nastanku zapisal, da je drama njegovo največje delo, ob izidu in prvih uprizoritvah ni bila deležna tako visokih ocen, do danes pa je postala temeljno delo slovenske dramatike. V prispevku prikažem nekatere interpretacijske poudarke ter novejše uprizoritvene koncepte.

See Also:

Download slides icon Download slides: ssjlk2019_pezdirc_bartol_sto_let_01.pdf (1.1 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: