Fran Ramovš do ustanovitve Univerze v Ljubljani leta 1919

author: Irena Orel, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 23, 2019,   recorded: July 2019,   views: 36
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prispevek prikazuje znanstveno in strokovno dejavnost genialnega (primerjalnega) jezikoslovca, slavista, slovenista, akademika prof. dr. Frana Ramovša (1890–1952) v prvi polovici njegovega intenzivnega ustvarjalnega življenja do ustanovitve slovenske univerze leta 1919 in ju umešča v tedanje družbene in znanstvene okvire. Ovrednoti ju zlasti s stališča poznavalcev njegovega izjemnega jezikoslovnega opusa in dopisovalcev ter skozi njegove lastne misli in samospoznavo. V uvodu je poudarjena tudi njegova organizacijska vloga pri ustanovitvi slovenske univerze.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: