Srečanje dveh svetov: Prebivalstvo Prekmurja in nova »jugoslovanska« oblast po zasedbi in priključitvi pokrajine

author: Jernej Kosi, Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 23, 2019,   recorded: July 2019,   views: 11
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

12. 8. 1919 so jugoslovanske enote z odobritvijo pariške mirovne konference prekoračile reko Muro in zasedle zahodne predele dveh ogrskih županij, Zale in Železne. Okupacija ozemlja je trajala vsega nekaj mesecev, saj je trianonska mirovna pogodba junija 1920 zasedeno območje dokončno dodelila Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ozemlje, ki je bilo stoletja del Kraljevine Ogrske, se je nenadoma znašlo v novi politični entiteti, lokalno prebivalstvo pa se je bilo prisiljeno soočiti z novo politično, socialno in kulturno stvarnostjo. Prispevek opisuje spremembe, ki jih je v prekmurskem prostoru takoj po zasedbi začela vpeljevati nova oblast, in reakcije lokalnega prebivalstva na tovrstne spremembe.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: