Josip Mantuani in začetki glasbenozgodovinskega študija na Slovenskem

author: Matjaž Barbo, Oddelek za muzikologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 23, 2019,   recorded: July 2019,   views: 13
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Josip Mantuani se je po študiju arheologije, umetnostne zgodovine in glasbe zaposlil v dunajski dvorni knjižnici, kjer je postavil glasbeno zbirko in jo vodil vse do odhoda v Ljubljano, ko je prevzel vodstvo Deželnega muzeja. Že na Dunaju si je z delom v arhivu, poučevanjem in sodelovanjem pri strokovnih projektih pridobil vrsto izkušenj, širok pregled nad gradivom in se uveljavil v krogu vodilnih muzikologov. Po ustanovitvi glasbenega konservatorija (1919) je bil zato Mantuani razumljivo izbran za poučevanje glasbene zgodovine na njem. Ob ustanovitvi slovenske univerze je načrtoval ustanovitev muzikologije kot samostojne univerzitetne stolice, saj pouk glasbene zgodovine na konservatoriju ni ustrezal njegovim predstavam o sodobnem muzikološkem študiju. Njegova prizadevanja se kljub podpori javnosti še dolgo niso uresničila. Šele leta 1942 je bilo omogočeno študentom na univerzi opravljati dodatni izpit iz glasbene zgodovine, do ustanovitve posebnega muzikološkega oddelka pa je prišlo 1962.

See Also:

Download slides icon Download slides: ssjlk2019_barbo_zacetki_na_slovenskem_01.pdf (448.0 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: