Oče Stanislav Škrabec – jezikoslovec in oče slovenske fonetike ter pravorečja

author: Hotimir Tivadar, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: July 30, 2018,   recorded: July 2018,   views: 519
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

O patru Stanislavu Škrabcu je bilo v zadnjih dveh desetletjih napisanih mnogo razprav. Ob stoti obletnici bomo skušali umestiti njegovo delo v takratni in današnji čas. Ob tem pa bomo izpostavili njegov pomen za razvoj slovenskega jezika in posledično družbe kot celote, ki se je v času po njegovi smrti postopoma razvila v enakopravno državo Evropske unije. In to tudi zaradi njegovega dela in prizadevanj ter razmišljanj o slovenskem javnem govoru, kar je večinoma zapisoval na platnice frančiškanskega časopisa Cvetje z vertov sv. Frančiška.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: