Cankarjevo Pohujšanje in vprašanje formalnih inovacij

author: Mateja Pezdirc Bartol, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: July 30, 2018,   recorded: July 2018,   views: 455
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Cankarjevo leto so slovenska gledališča obeležila s koprodukcijsko uprizoritvijo Pohujšanja v dolini šentflorjanski, ki sodi med največkrat uprizarjana Cankarjeva dramska dela, zato bomo v prispevku preverili razloge za njegovo priljubljenost kot tudi formalne, slogovne ter idejno-motivne specifike znotraj Cankarjevega dramskega opusa.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: