Narativnost in dekadenca v Cankarjevih Dunajskih večerih

author: Darja Pavlič, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: July 30, 2018,   recorded: July 2018,   views: 434
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Natančno branje Cankarjevih Dunajskih večerov pokaže, da je cikel z zapolnjevanjem praznih mest mogoče narativizirati. Zgodba Dunajskih večerov iz prve izdaje Erotike (1899), povzeta na kratko, govori o tem, kako prvoosebni govorec vara svoje dekle in uživa v senzualnosti, dokler ne doživi streznitve in zahrepeni po smrti. Osnovna zgodba je v drugi izdaji Erotike (1902) ostala nespremenjena, čeprav sta dodani dve novi pesmi. Skupni učinek izpustov in prerazporeditve je bolj izrazit pripovedni lok, manj je zastranitev. Med motivi, ki so sprožili val moraliziranja, poleg prešuštva izstopata lepa grešnica in usodna ženska. Cankar je z estetizacijo senzualnosti oz. enačenjem lepote in greha pokazal, da je dekadenco razumel kot način pobega iz stvarnosti v sanje oz. umetnost

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: