Josip Mantuani in njegovo poročilo o kulturnozgodovinskih zbirkah na slovenskem ozemlju iz leta 1918

author: Katja Mahnič, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: July 30, 2018,   recorded: July 2018,   views: 409
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prva svetovna vojna je imela daljnosežne posledice tudi na področju varstva kulturne dediščine. Ustanove, ki so skrbele za posamezne vrste kulturnozgodovinskih zbirk, so bile najprej spričo vojnega stanja prisiljene korenito prilagoditi svoje vsakdanje delovanje, po koncu vojne pa so se mnoge, še posebej tiste v novo oblikovanih državah, znašle v popolnoma spremenjenih razmerah. V tem času je bil na Kranjskem ena ključnih osebnosti spomeniškega varstva v najširšem smislu direktor Deželnega muzeja Josip Mantuani. Takoj po zaključku vojne je izdelal poročilo, v katerem je orisal celovit sistem varovanja kulturnozgodovinskih zbirk na novem, združenem slovenskem ozemlju. Čeprav so bile predstavljene splošne smernice, ki bi morale biti v nadaljevanju še podrobneje razdelane, se izkaže, da so se kulturnozgodovinske zbirke na Slovenskem kasneje dejansko razvijale v smeri, ki jo je v svojem poročilu začrtal Mantuani leta 1918

See Also:

Download slides icon Download slides: ssjlk2018_mahnic_josip_mantuani_01.pdf (3.7 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: