Vinjete in Podobe iz sanj - mejnika v stilistični izrabi frazeologije

author: Erika Kržišnik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: July 30, 2018,   recorded: July 2018,   views: 520
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Cankar je v programskem nastopu, ki ga je v Epilogu k Vinjetam (1899) izrazil s podobo o očeh pisatelja, ki da niso fotoaparat, napovedal tudi svojo jezikovnostilistično odločitev: le-ta je usmerjena proti konvencionaliziranosti jezikovnih sredstev. V tem smislu so najhvaležnejše enote prav frazemi, ki so večbesedne zveze, semantično bogate tudi zato, ker so ob inovativnem (oblikovnem in/ali pomenskem) poseganju vanje zmožne besedilnega eksistiranja na dveh ravneh: s pomenom proste besedne zveze in frazeološkim pomenom. Prispevek obravnava rabo frazemov, posebej frazeološke prenovitve, v dveh ključnih zbirkah Cankarjevih črtic, Vinjetah in Podobah iz sanj. Njegova umet(el)nost daje slutiti meje prenovitvenih procesov

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: