Ljubezen v dveh romanih Ivana Cankarja

author: Alojzija Zupan Sosič, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 2, 2017,   recorded: July 2017,   views: 820
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V romanih Ivana Cankarja Na klancu in Hiša Marije Pomočnice se pojavlja več vrst ljubezni; v Hiši znatno manj pogoste in bolj subverzivne oblike. V obeh besedilih sta osrednji otroška in materinska ljubezen, le da je v prvem njuna podoba tradicionalna, vpeta v realistično-simbolistični okvir in družbeni fatalizem, v drugem pa jo čistosti, altruističnosti in svetniškosti prvega besedila izmika seksualizacija v vlogi demitizacije otroštva in materinstva. V obeh romanih so podobni tudi izvori estetike, saj vznikajo iz razcepa med materialnim in duhovnim svetom oziroma hrepenenja, ki je običajno usmerjeno proti upanju ali/in smrti – Cankar je glavni lik (Francko in Malči) delno oblikoval po femme fragile, a ga je izmaknil zgolj dekorativni izumetničenosti in ga sublimiral v posodo moralne in estetske moči. Če so v prvem romanu inovativni drugačna (nemeščanska) koncepcija ljubezni, ženska kot avtonomno bitje in glavna literarna oseba ter pretočnost otroške in materinske ljubezni, so v drugem romanu nove predstavitve naslednjih ljubezni: zunajzakonske, avtoerotične, lezbične, platonske in spiritualne ljubezni ter voajerizma, pedofilije, incesta in različnih spolnih zlorab.

See Also:

Download slides icon Download slides: ssjlk2017_zupan_sosic_ljubezen_01.pdf (443.2 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: