Event: Academic Organisations » Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani » 53. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ljubezen v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2017 53. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ljubezen v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2017

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

SSJLK 2017 - Ljubljana   

53. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Ljubezen v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Ljubljana 2017

Ljubezen vsi poznamo, a le redki jo znajo ustrezno opredeliti, saj ima kot družbeni konstrukt nešteto obrazov, ki se nenehno spreminjajo, medtem ko ostajajo njihove poteze večno mlade. Ljubezen namreč ni samo temeljno čustveno stanje in delovanje človeka, ampak tudi vrednota, v kateri so zaobseženi skoraj vsi moralni vzgibi.

Čeprav jo je že Empedokles razglasil za poglavitno silo v vesolju, se ji znanstveniki niso posvečali toliko kot njenemu nasprotnemu polu – sovraštvu –; največkrat zaradi predsodka, da je ljubezen le mala, intimna tema. Vrzel v raziskovanju ljubezni želi zapolniti 53. SSJLK, s krovno temo Ljubezen v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, kjer vam bodo izbrani predavatelji ljubezen približali skozi različne jezikovne, literarne in kulturne perspektive: frazeološko, leksikografsko, sociolingvistično; literarnozgodovinsko, komparativno, naratološko, pravljično; umetnostnozgodovinsko, spolnoidentitetno, psihoterapevtsko in »živalsko«. Teme bodo zelo različne, a izhodišča za izbrana področja podobna. Ljubezen bodo namreč priznani strokovnjaki obravnavali kot »prostor«, v katerem se lahko posameznik iskreno izrazi, torej prizorišče skrajnega individualizma, a hkrati tudi gojišče nujno potrebnih socialnih stikov in pogojev za normalno delovanje celotne družbe. Z večplastnostjo in večpomenskostjo ljubezni v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi se bo ukvarjalo dvanajst predavateljev, na temo ljubezni pa bosta ubrana tudi izbirna tečaja in ostali spremljevalni dogodki.


Več o dogodku na domači strani: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture


Categories

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: