Ljubezen do jezika: dolžnost, potreba, kaj tretjega?

author: Simona Kranjc, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 2, 2017,   recorded: July 2017,   views: 827
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Avtorica v prispevku razmišlja o debati o jeziku/jezikih v univerzitetnem okolju, ki se je v slovenskem prostoru odvijala v času javne obravnave predloga spremembe Zakona o visokem šolstvu, vrhunec pa doživela prav leta 2016, ko je bil na koncu predlog prenovljenega člena o jeziku umaknjen. Razmišljanje osvetljuje še z rezultati ankete, ki jo je izvedla med študenti ljubljanske slovenistike, in dopolnjuje z rezultati ankete med tujimi študenti, ki je bila izvedena pred nekaj leti.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: