Kako sta viteška in pikareskna ljubezen vzpodbudili seviljskega šaljivca – primeri iz španske književnosti zlatega veka in njihov vpliv

author: Branka Kalenić Ramšak, Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 2, 2017,   recorded: July 2017,   views: 804
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V španski književnosti 16. in 17. stoletja, v času t. i. zlatega veka, v katerem se razmahneta renesansa in barok, je zagotovo tema ljubezni ena najpomembnejših in najbolj pogosto obravnavanih. Španski pesniki, pisatelji, dramatiki obravnavajo ljubezen v sozvočju s takratnimi estetskimi usmeritvami in s specifičnim duhom španske družbe. Prispevek obravnava nekaj literarnih primerov z ljubezensko tematiko v povezavi z družbeno razsežnostjo tistega časa. Tako je vrsta izjemnih literarnih del neposredno vplivala na poznejšo evropsko književnost, posredno pa tudi na slovensko. Med še ne dovolj raziskane primere vplivov sodi tudi Prešernova poezija, ki se je med drugim navdihovala tudi pri španskih avtorjih zlate dobe.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: