Drugačnost in identiteta v slikanici

author: Mateja Pezdirc Bartol, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 18, 2016,   recorded: July 2016,   views: 1056
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Identiteta se razvija skozi obdobja rasti in odraščanja in ker je slikanica prva prava knjiga, s katero se seznani otrok, v članku raziskujem, v kolikšni meri se vprašanja identitete in drugačnosti zrcalijo v slikaniški obliki, kar prikažem s pomočjo tipologije. Zanima me tudi vprašanje kakovosti slikanic s tovrstno tematiko ter njihova etična razsežnost.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: