O drugačnosti prevodov in drugačnosti njihovega sodobnega raziskovanja

author: Martina Ožbot Currie, Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 18, 2016,   recorded: July 2016,   views: 1121
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prispevek se ukvarja z vprašanjem drugega in drugačnega v prevodih in v njihovem raziskovanju. Izhaja s stališča, da prevajati že apriorno pomeni zanimati se za drugega (ali vsaj imeti opravka z drugim) in da je tudi prevod sam vselej drugo oz. nekaj drugega, in sicer v odnosu do izvirnika. Znano je, da nekateri prevodi težijo bolj k ukinjanju drugačnosti, drugi pa k njenemu ohranjanju; prvi so podomačitveni, drugi potujitveni. Dihotomija med podomačevanjem in potujevanjem je kritično predstavljena; podčrtano je, da je vrednost obeh terminov relativna in nujno odvisna od vsakokratnih okoliščin prevajanja. Poleg razpravljanja o drugačnosti prevodov članek nakaže nekatere značilnosti sodobnega prevodoslovnega raziskovanja, ki odpirajo nove raziskovalne smeri v smislu premikanja geografskih in konceptualnih meja v proučevanju prevodnih fenomenov.

See Also:

Download slides icon Download slides: ssjlk2016_ozbot_currie_o_drugacnosti_01.pdf (267.6 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: