Drugost kot prostor svobode: pesniško ustvarjanje Miklavža Komelja

author: Irena Novak Popov, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 18, 2016,   recorded: July 2016,   views: 1084
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prispevek predstavlja pesniško ustvarjalnost Miklavža Komelja, odličnega prevajalca, esejista in raziskovalca literature. Njegovo delo v nastajanju je primer uresničevanja konceptov drugosti in drugačnosti, ki nima vzporednic v sodobni slovenski poeziji. V svojo poezijo je postopoma sprejemal tiste radikalne dosežke modernistične in avantgardne poezije, ki so posledica premisleka in participacije v družbeni revoluciji in odpora do kulture kapitalizma. Zato tudi sam vse bolj sledi imperativu, da mora poezija izrekati nemogoče in še neuresničeno.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: