Vsak je sebi najbližji – ali res?

author: Erika Kržišnik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 18, 2016,   recorded: July 2016,   views: 1181
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V prispevku raziskujemo en vidik človekovega notranjega življenja, kakor se razkrito kaže z obliko podstavne proste besedne zveze pri frazeoloških enotah tipa biti pri sebi, iti vase, biti iz sebe. Ti frazemi kažejo, da človek tudi samega sebe lahko doživlja kot drugega, celo drugačnega, in so jezikovna uresničitev konceptualne metafore razdeljene osebnosti (po Lakoff 1996 »the divided person metaphor«). Zanima nas, ali je med prostorskimi relacijami, izraženimi z vstopnimi pomeni (inputom), in izstopnimi frazeološkimi pomeni v okviru pomenskega polja ʽfizično in psihično stanje človekaʼ (outputom) mogoče postaviti kakšno predvidljivo razmerje. Končna ugotovitev potrjuje predvidljivo povezavo med neustreznimi/nepravilnimi prostorskimi relacijami in pomeni ekstremnih psihičnih stanj.

See Also:

Download slides icon Download slides: ssjlk2016_krzisnik_vsak_sebi_01.pdf (218.8 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: