Razdvojenost v drugosti: slovenstvo med narodi

author: Lev Kreft, Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 18, 2016,   recorded: July 2016,   views: 1186
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Z drugostjo in drugačnostjo merim na dva vidika umestitve naroda med narode: vertikalnega, ki zida lestvico po razvitosti in naprednosti, in horizontalnega, ki proizvaja različnost. Pri raziskovanju slovenske kulture, umetnosti in literature je treba upoštevati kulturni sindrom, ki pri narodih brez države politične ustanove nadomešča s kulturnimi ustanovami in umetniškimi deli (M. Hroch, D. Rupel). Pri narodih brez držav, ki so dolgo pripadali drugorazrednim imperijem (AvstroOgrska, Rusija, Turčija) in večnacionalnim državam (Jugoslavija), pa velja računati tudi s tem, da že pri hegemonski naciji nastaja dvoumna samozavest, ki vključuje dvom v vertikalni zahodni zgled in v lastno zmožnost napredka (Yuri Lotman), pri podrejenih narodih pa ustvarja razdvojenost in proizvajanje alternativnih samopodob in programskih vizij (Madina Tlostanova).

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: