Do kod sežeta dejanska raba in funkcijskost slovenščine?

author: Andreja Žele, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: July 28, 2015,   recorded: July 2015,   views: 1303
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prispevek komentira rabo slovenščine v medijih in v različnih strokah. V ospredje postavi uresničevanje že obstoječih načrtov, ki bi slovenščini omogočali nadaljnji kontinuirani vsestranski razvoj. Stalno se nam potrjuje, da je vzdrževanje celovite večfunkcijskosti slovenščine osnovni pogoj za njen nemoten nadaljnji razvoj.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: