Problematika snemanja in zapisovanja govorjenih besedil na slovenskih sodiščih (na primeru sojenja na okrajnem sodišču v severovzhodni Sloveniji)

author: Gorazd Tivadar, Okrajno sodišče v Ljutomeru, Sodstvo Republike Slovenije
author: Hotimir Tivadar, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: July 28, 2015,   recorded: July 2015,   views: 1552
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V prispevku je na konkretnem primeru zapisa sodnega postopka izpostavljen pomen govora in njegovega zapisovanja za sporazumevanje in delovanje v sodobni družbi. V Ustavi Republike Slovenije je slovenski jezik zapisan kot uradni jezik Republike Slovenije, kar pri besedilih na najvišji zahtevnostni stopnji, s katerimi lahko državljan polnopravno sodeluje v družbi, nujno pomeni obvladanje knjižnega jezika, ki je soodvisen od pisnega jezikovnega koda. Konkretni predstavljeni primeri analize snemanj sodnih obravnav prikazujejo, da je realnost govora na sodiščih pogosto daleč od knjižne izreke in celo razumljivosti. V prispevku pojasnjujemo razloge za takšno stanje in ugotavljamo, da uporaba tehničnih pripomočkov kljub želji po hitrejšem in učinkovitejšem delu sodnikom ni vedno v pomoč, tudi zaradi pomanjkljivih navodil glede zapisa govora posnetih sodnih obravnav.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: