Ko narečje v družini zamre

author: Vera Smole, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: July 28, 2015,   recorded: July 2015,   views: 1399
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Pri ugotavljanju vzrokov in vpliva dejavnikov na opuščanje rabe maternega jezika pri govorcih zunaj meja matične države, v našem primeru slovenščine, se običajno išče in raziskuje tiste, ki izhajajo iz ožjega (predvsem družinskega) in širšega (predvsem družbeno-političnega) okolja, ni pa bilo (še) zaslediti raziskav, ki bi vključile posledice negativnega vrednotenja narečij; to je v nekem obdobju prihajalo celo iz vrst jezikoslovcev matičnega naroda, posredovali pa so ga učitelji slovenščine. Prispevek prinaša razmišljanje, porojeno ob prisotnosti izpovedi koroškega Slovenca, ki ga je tako (ne)strokovno ravnanje neposredno prizadelo, in izjave še nekaterih drugih koroških Slovencev, ki prav tako potrjujejo ta popolnoma zgrešen odnos do narečne zvrsti; žal je bil eden od ključnih dejavnikov pri množični zamenjavi slovenščine kot jezika družine in kot pogovornega jezika z nemščino.

See Also:

Download slides icon Download slides: ssjlk2015_smole_narecje_zamre_01.pdf (350.6 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: