Država in narod v sodobni slovenski poeziji

author: Irena Novak Popov, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: July 28, 2015,   recorded: July 2015,   views: 1331
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prispevek analizira tematizacijo naroda, domovine in države v sodobni slovenski poeziji. Zaradi obrambnega nacionalizma smo se Slovenci v preteklosti istovetili z jezikom in literaturo, moja raziskava pa odkriva demitizirane podobe naroda in ambivalentno nihanje med distanco in skrbjo. Ironija, sarkazem, groteska in humor niso izraz brezbrižnosti ali nacionalne izdaje, temveč čustveno zavzet protest zoper občutje nesvobode, strahu in ponižnosti, ki so posledica zgodovinskih pohab. Čeprav se pesniki zavedajo globalnih razmerij, ki temeljijo na moči, pričajo za suverenost kot etično držo ustvarjalnega posameznika.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: