Internacionalizacija in raba jezika na univerzah

author: Simona Kranjc, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: July 28, 2015,   recorded: July 2015,   views: 1321
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V prispevku so povzeta stališča univerzitetnih akterjev jezikovne politike, trenutno veljavna zakonodaja, ki ureja status jezika na visokošolskih ustanovah, in prizadevanja po internacionalizaciji slovenskega visokošolskega prostora. Ta se pogosto zdijo v popolnem nasprotju z zakonskimi in materialnimi možnostmi. Avtorica razmišlja, kako bi bilo mogoče vendarle najti kompromis in odpreti slovenski visokošolski prostor, kljub temu pa ne posegati v status slovenščine kot uradnega in s tem tudi učnega jezika, določenega v Ustavi Republike Slovenije.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: