Prihodnost literarne interpretacije

author: Alojzija Zupan Sosič, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 21, 2014,   recorded: July 2014,   views: 1729
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Prihodnost literarne interpretacije je tesno povezana z literarnim branjem, saj sta oba kompleksna procesa opomenjanja literarnega besedila, ki ga skozi različne načine in vrste branja ali interpretacije opravlja literarno zmožen bralec ali razlagalec. Za interpretacijo prihodnosti predlagam dvostopenjsko strukturo literarne interpretacije, v kateri se različne stopnje in procesi, tj. zaznavanje, doživljanje, analiziranje, pojasnjevanje, razlaganje, vrednotenje in opomenjanje, prepletajo, dopolnjujejo in zaokrožujejo, pomembna pa je krožna povezanost delov v celoto in s celoto. Za popolno podobo literarne interpretacije je smiselno poleg dveh stopenj in štirih členov (besedilo, bralec, sobesedilo in namen) upoštevati tudi delitev interpretacije glede na zvrsti, liriko, epiko in dramatiko, ter pojav nelagodja v književnosti

See Also:

Download slides icon Download slides: ssjlk2014_zupan_sosic_prihodnost_01.pdf (48.8 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: