E-posredovano sporazumevanje v slovenščini od poimenovanj do jezikovne rabe in prihodnosti

author: Mojca Nidorfer Šiškovič, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 21, 2014,   recorded: July 2014,   views: 1426
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Jezikovna raba se z elektronsko posredovanim sporazumevanjem intenzivno spreminja tudi v slovenščini. V dvajsetletnem obdobju širše rabe novih tehnologij so se pojavila, spreminjala in ustalila različna poimenovanja, hkrati pa uporabniki danes pišemo besedila v več jezikovnih različicah. V prispevku bosta predstavljeni raziskavi, ki kažeta, da ima velik vpliv na odstopanje od jezikovnega standarda in pravopisnih pravil na eni strani družbeno razmerje (razdalja) med tvorci in na drugi vrsta prenosniškega orodja, ki narekuje besedilne značilnosti in določa možnosti uporabe večkodnosti.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: