Etika partizanov v sodobnem slovenskem romanu

author: Alojzija Zupan Sosič, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 20, 2013,   recorded: July 2013,   views: 2816
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Etika partizanov je specifična tema ravno v sodobnem slovenskem romanu zadnjega desetletja, kjer se je pojavilo največ romanov s partizansko tematiko in motiviko, med katerimi sem se v razpravi posvetila petim: Da me je strah? Maruše Krese, Saga o kovčku Nedeljke Pirjevec, Opoldne zaplešejo škornji Zdenka Kodriča, Ubijanje kače Jožeta Snoja in To noč sem jo videl Draga Jančarja. Analiza etike partizanov skozi zgodbo in pripoved oziroma skozi dvoravninsko koncepcijo pripovedi je nakazala, da so si kljub različnim poetikam romani podobni po izhodiščni misli: etike partizanov se ne sme izvzemati iz običajnih moralnih kodeksov. Vseh pet romanov je različno osvetlilo naslednje »partizanske« etične vrednote, povezane z etiko socializma ali komunizma: tovarištvo, solidarnost, nesebična pomoč, enakost in enakopravnost ter svoboda. Najbolj zgoščeno in pripovedno kvalitetno sta etiko partizanov ubesedili Maruša Krese in Nedeljka Pirjevec, ki sta upoštevali etično zavezanost zgodbeni in pripovedni ravni.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: