Zgodovina, zgodovinopisje in etika

author: Božo Repe, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 20, 2013,   recorded: July 2013,   views: 3232
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Interpretacija preteklosti je bila eden od pomembnih elementov medijske in politične vojne v Jugoslaviji v osemdesetih letih dvajsetega stoletja. Na odnosu do preteklosti so posamezni jugoslovanski narodi utemeljevali svoje nacionalizme, ki naj bi jih pripeljali do nacionalnih držav. Polemike o preteklosti so se iztekle v krvavo vojno in v razpad Jugoslavije. Jugoslovansko zgodovinopisje je bilo zgolj skupek nacionalnih historiografij, zgodovinarji so se sprli med sabo, profesionalno etiko pa v glavnem podredili nacionalnim interesom. V Evropski uniji je odnos do preteklosti podobno kompleksen, kot je bil jugoslovanski. Nekatere države zgodovino uporabljajo (zlorabljajo) za dosego svojih nacionalnih ali ideoloških ciljev.

See Also:

Download slides icon Download slides: ssjlk2013_repe_zgodovina_etika_01.pdf (2.8 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: