Negativna vrednotenjska zaznamovanost leksemov v slovenščini

author: Erika Kržišnik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 20, 2013,   recorded: July 2013,   views: 2103
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Leksemi z negativnim evalvativnim konotativnim delom pomena so najbolj neposredno sredstvo za izražanje negativnega odnosa do poimenovanega. V prispevku je prikazano, kako slovensko slovaropisje obravnava leksiko te vrste, kakšna je glede na izvor in glede na to, kaj tematizira. Primerjava lastnosti negativno kvalificirane leksike v dveh slovarjih, starejšem SSKJ in novejšem SNB, razkriva tudi nekatere časovno vezane značilnosti te leksike.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: