Novinarstvo in etika ali kdaj pes čuvaj ne potrebuje nagobčnika

author: Ranka Ivelja, Dnevnik, družba medijskih vsebin, d. d.
published: Aug. 20, 2013,   recorded: July 2013,   views: 2079
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V prispevku so predstavljene ključne značilnosti medijske samoregulacije in delovanje najbolj dejavnega samoregulacijskega telesa v Sloveniji – Novinarskega častnega razsodišča. Prikazanih je nekaj tipičnih primerov, ki jih je obravnavalo razsodišče, in etičnih dilem, ki jih odpirajo primeri.

See Also:

Download slides icon Download slides: ssjlk2013_ivelja_novinarstvo_etika_01.pdf (157.5 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: