Pornografija pri pouku slovenščine

author: Aleksander Bjelčevič, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 20, 2013,   recorded: July 2013,   views: 3607
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V zadnjih letih so mnoge knjige, predpisane za branje v osnovni in srednji šoli, povzročile javno polemiko. Vsaj petim so starši in civilna združenja očitala pornografskost in vulgarnost. Gre torej za etično kritiko literature. V zvezi z literaturo in pornografijo je mnogo težko rešljivih ali nerešljivih vprašanj: kaj je pornografija in kdo o tem odloča, kaj je erotika, kaj je otroška pornografija in erotika, presojanje o pornografskosti na podlagi kratkih odlomkov. V članku nakažem kompleksnost teh vprašanj.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: