Spolna morala v Sloveniji

author: Ivan Bernik, Katedra za analitsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
published: Aug. 20, 2013,   recorded: July 2013,   views: 2523
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V članku so predstavljeni in obravnavani podatki o stališčih, povezanih s spolnostjo, ki so bili zbrani v slovenski nacio­nalni raziskavi spolnega vedenja. Iz podatkov je mogoče razbrati, da so nekatera od teh stališč (npr. do spolnosti, poroke) zelo permisivna, druga pa dokaj omejujoča (npr. do spolne zvestobe). V tem pogledu se Slovenija bistveno ne razlikuje od primerljivih držav.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: