Med ohranjanjem slovenščine in podporo večjezičnosti: Jezikovne ideologije v programih parlamentarnih strank

author: Mojca Stritar, Trojina, zavod za uporabno slovenistiko
introducer: Aleksander Bjelčevič, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
recorded by: Filozofska fakulteta
published: Sept. 3, 2012,   recorded: July 2012,   views: 2374
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V prispevku so predstavljena stališča slovenskih političnih strank o slovenščini in drugih jezikih v njihovih programih iz obdobja 1991–2011. Liberalnejše stranke so bolj odprte in zagovarjajo predvsem pravice manjšinskih jezikov ter učenje tujih jezikov, medtem ko se konservativnejše osredotočajo na zaščito slovenščine. Pri strankah obeh jezikovnoideoloških polov pa je opazno spreminjanje stališč zaradi vpliva evropskih smernic in položaja v vladi oz. opoziciji.

See Also:

Download slides icon Download slides: ssjlk2012_stritar_vecjezicnost_01.pdf (2.8 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: